027 4380 1376

Kiểm soát côn trùng dịch hại tổng hợp cho ngành Thực phẩm & Đồ uống

Hơn bất kỳ lúc nào từ trước đến nay, các cơ sở ăn uống phải chuẩn bị để đáp ứng các tiêu chuẩn cao theo các chuẩn mực kiểm toán và nghĩa vụ theo qui định pháp luật của ngành mà cộng đồng mong muốn và do các cơ quan hành pháp của Chính phủ Việt Nam thực thi.

Với sức khỏe của khách hàng, khả năng không tuân thủ qui định của nhân viên, các báo cáo thanh tra không tốt và danh tiếng đang gặp nguy cơ, việc tuân thủ qui định về sức khỏe mà không làm ảnh hưởng đến dịch vụ tại cơ sở của bạn là điều thiết yếu. Chúng tôi đã triển khai Chương trình Kiểm soát côn trùng dịch hại tổng hợp (IPM) được thiết kế riêng cho các cơ sở thực phẩm & đồ uống nhằm bảo vệ danh tiếng của doanh nghiệp bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *