027 4380 1376

Sức khỏe và An toàn

Sức khỏe và An toàn

Tại BNK không có gì quan trọng hơn việc bảo đảm cho mọi người về nhà an toàn vào cuối ngày làm việc. Các đồng nghiệp, gia đình và khách hàng của chúng tôi trông cậy vào sự cam kết này. An toàn, sức khỏe và môi trường sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và không có điều gì có thể cản trở cam kết này.

Các đồng nghiệp của chúng tôi là trung tâm của kế hoạch của chúng tôi nhằm tạo điều kiện cho ĐÚNG NGƯỜI làm ĐÚNG VIỆC theo PHƯƠNG PHÁP ĐÚNG. Sức khỏe và an toàn được đưa vào trong kế hoạch này và là mục đầu tiên về Các cam kết đối với Đồng nghiệp và Khách hàng của chúng tôi; khuôn khổ cho văn hóa của công ty.

Các tiêu chuẩn về An toàn, Sức khỏe, Môi trường của chúng tôi

Chúng tôi xây dựng một số các chính sách, nhằm mang lại lợi ích lớn về Sức khỏe & An toàn cho nhân viên và khách hàng của mình. Việc áp dụng và cam kết đối với các chính sách đó là góp phần quan trọng vào sự cải tiến không ngừng trong lĩnh vực Sức khỏe Nghề nghiệp, An toàn & Bảo vệ môi trường trong tổ chức của chúng tôi.

Thông qua việc áp dụng ISO 14001 and Các nguyên tắc OHSAS 18001, chúng tôi thực hiện các yêu cầu sau:

Các chính sách

  • Đánh giá Nhận diện Mối Nguy
  • Quy trình Làm việc An toàn (SWP)
  • Đánh giá Rủi ro Tại hiện trường (SRA)

Đào tạo Bắt buộc

  • Đào tạo Phòng cháy chữa cháy
  • Làm việc trên cao & Ngăn ngừa chim
  • Đào tạo Sơ cấp cứu Có chứng nhận
  • Đào tạo về An toàn, Sức khỏe & Môi trường (SHE)

Đánh giá SHE nội bộ là một phần không thể thiếu trong văn hóa của công ty, phù hợp với các yêu cầu của pháp luật, được thực hiện và duy trì bởi từng nhân viên. Chính sách Không Khoan nhượng Tất cả nhân viên BNK bất kể ở vị trí và cấp bậc nào đều phải tuân thủ chính sách

Không Khoan nhượng bằng cách áp dụng các phương pháp làm việc an toàn. Chính sách này được thiết lập nhằm giảm thiểu các tai nạn lao động và bảo đảm nhân viên làm việc trong môi trường an toàn.

Ngày Hội An toàn là một sự kiện diễn ra hàng năm nhằm nâng cao ý thức về An toàn, Sức khỏe & Môi trường (SHE) và thấm nhuần thói quen làm việc an toàn ở tất cả các nhân viên.

Luật pháp & Các vấn đề pháp lý

Mỗi ngành đều được quản lý theo quy tắc an toàn, sức khỏe và vệ sinh riêng của nó. BNK có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giúp đỡ các doanh nghiệp thuộc tất cả các ngành đáp ứng cả về nội dung và hình thức của các quy định ảnh hưởng đến họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *