027 4380 1376

Sản xuất Dược phẩm

Bảo vệ cơ sở sản xuất Dược phẩm khỏi sự tấn công của côn trùng dịch hại

Tại BNK, chúng tôi nhận ra vai trò quan trọng của việc kiểm soát côn trùng dịch hại nhằm bảo đảm các nhà sản xuất dược phẩm có thể qua được các yêu cầu của các qui định khắt khe nhất. Nguyên liệu dược phẩm thô, thuốc và thiết bị y tế khi bị nhiễm bẩn không chỉ làm hư hỏng các hàng hóa bị ảnh hưởng và gây thất thoát trong sản xuất, mà còn dẫn đến mất uy tín đối với khách hàng và trả sản phẩm.

BNK cung cấp giải pháp kiểm soát côn trùng dịch hại hiệu quả nhất nhằm bảo vệ các địa điểm sản xuất có quy định khắt khe. BNK đã xây dựng chương trình kiểm soát côn trùng dịch hại tổng hợp chủ động nhằm bảo đảm bảo vệ toàn diện và chuyên nghiệp cho tất cả các qui trình sản xuất dược phẩm của bạn.

Main Vn Module Offices Img Main Rats Carousel Image Main Vn Risk Map Module 310 180

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *